Spojená akreditační komise ČR

www.sakcr.cz

Spojená akreditační komise ČR – zájmové sdružení právnických osob, byla založena Asociací nemocnic ČR a Asociací českých a moravských nemocnic dne 1.8.1998.

Usnesením valné hromady zástupců zakladatelů ze dne 19.5.2009 bylo rozhodnuto o likvidaci Spojené akreditační komise ČR a o převzetí veškeré činnosti Spojenou akreditační komisí, o.p.s.

Dne 25.8.2009 podepsala Asociace nemocnic ČR jako jeden ze zakladatelů zakladatelskou smlouvu Spojené akreditační komise, o.p.s.