Asociace nemocnic ČR

Asociace nemocnic ČR byla založena roku 1993, jako zájmové sdružení lůžkových zdravotnických zařízení, léčeben a výzkumných ústavů ČR, k organizaci a podpoře vzájemné pomoci a spolupráci a k uplatňování dalších svých zájmů.

Základním cílem Asociace nemocnic ČR je rozvoj a zvyšování úrovně v poskytování zdravotnických služeb obyvatelstvu, rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do výkonu činnosti zdravotnických zařízení a navázání styků a spolupráce s obdobnými zahraničními institucemi.