Asociace nemocnic ČR

 

 

Ve středu 12. února 2020 zemřela paní Ing. Jaroslava Kunová dlouholetá předsedkyně Asociace nemocnic ČR.

Paní Jaroslava Kunová převážnou část svého života věnovala zdravotnictví. Ve zdravotnictví započala v letech 1991 – 1996, kdy působila na pozici ředitelky Nemocnice s poliklinikou Stod. V letech 1998 – 2014 působila jako ředitelka FN Plzeň která se, pod jejím vedením, dostala z nejzadluženější nemocnice na jednu z předních nemocnic v ČR.

V Asociaci nemocnic ČR paní Jaroslava Kunová působila jako její výkonná předsedkyně od 27.11.2003 doposud. Pracovala v řadě komisí a poradních orgánů včetně MZ ČR.

Bude nám chybět a budeme na Jaroslavu Kunovou vzpomínat jako na významnou osobnost našeho zdravotnictví, která si svým konstruktivním, a zároveň empatickým jednáním získala uznání široké odborné veřejnosti i pacientů.

Děkujeme a vzpomínáme s úctou

——————————————————————————————

Asociace nemocnic ČR byla založena roku 1993, jako zájmové sdružení lůžkových zdravotnických zařízení, léčeben a výzkumných ústavů ČR, k organizaci a podpoře vzájemné pomoci a spolupráci a k uplatňování dalších svých zájmů.

Základním cílem Asociace nemocnic ČR je rozvoj a zvyšování úrovně v poskytování zdravotnických služeb obyvatelstvu, rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do výkonu činnosti zdravotnických zařízení a navázání styků a spolupráce s obdobnými zahraničními institucemi.