Připomínková řízení

 PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ 2021

  • Novela vyhl. č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do NZIS
  • Návrh novely vyhl. č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků
  •  Návrh technické novely vyhl. č.134/1998 Sb.,
  • Návrh NOP -v neonatologii – Zajišťování a ošetření periferních žilních vstupů u novorozenců
  • Návrh zákona o zdravotnických prostředcích (IVDR+MDR)
  • Návrh novely zákona o regulaci reklamy
  • Návrh novely zákona o správních prostředcích
  • Národní ošetřovatelský standart – Péče o kůži u dětských pacientů