Připomínková řízení

 PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ 2021

 • Návrh novely vyhlášky 134/1998 Sb., kterou se vadává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 • Návrh novely vyhlášky 376/2011Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákna o veřejném zdravotním pojištění
 • Návrh vyhlášky o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků
 • Návrh novely vyhl. č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • Novela vyhl. č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do NZIS
 • Návrh novely vyhl. č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků
 •  Návrh technické novely vyhl. č.134/1998 Sb.,
 • Návrh NOP -v neonatologii – Zajišťování a ošetření periferních žilních vstupů u novorozenců
 • Návrh zákona o zdravotnických prostředcích (IVDR+MDR)
 • Návrh novely zákona o regulaci reklamy
 • Návrh novely zákona o správních prostředcích
 • Národní ošetřovatelský standart – Péče o kůži u dětských pacientů