Připomínková řízení

 PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ 2023

  • Návrh Metodického pokynu k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb
  • Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
  • Platné znění vyhl. č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek ( vyhl. o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů