Připomínková řízení

 PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ 2024

  • Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby v ČR po roce 2028
  • Metodika vykazování ORPHA kódů
  • Podněty k připravované novele vyhlášky 92/2012 S. a 99/2012 Sb.
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů