Připomínková řízení

 PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ 2024

 • Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
 • Návrh novely vyhlášky 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
 • Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 • Návrh novely vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozovaní dráhy a drážní dopravy
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, ve znění pozdějších předpisů
 • Metodický pokyn MZ k správnému postupu poskytovatelů zdrav. služeb při hospitalizaci i bez souhlasu pacienta
 • Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby v ČR po roce 2028
 • Metodika vykazování ORPHA kódů
 • Podněty k připravované novele vyhlášky 92/2012 S. a 99/2012 Sb.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů