Akce

               ROK   2022

  • 28. dubna            Shromáždění ANČR
  • 25. dubna           jednání Rady ANČR
  •  3. února            jednání Správní rady SAK (online)
  •  3. února            zahájení DŘ 2023