Výkonný předseda AN ČR Rada AN ČR

VÝKONNÝ PŘEDSEDA

JUDr. Ing. MiloslAV Ludvík, MBA – ředitel FN Motol

RADA AN ČR

SEKCE AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE

prof. MUDr. Feltl, Ph.D., MBA – ředitel VFN Praha – předseda sekce místopředseda ANČR

MUDr. Aleš Herman, Ph.D. – ředitel FN Hradec Králové

MUDr. Jakub Fejfar – předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín

MUDr. Ivo Rovný, MBA – ředitel FN Brno

SEKCE NÁSLEDNÉ LŮŽKOVÉ PÉČE

MUDr. Václav Volejník, CSc. – ředitel Hamzova léčebna – předseda sekce místopředseda ANČR

Ing. Miroslav Vacek – ředitel Olivova dětská léčebna

SEKCE PSYCHIATRICKÉ PÉČE

MUDr. Jiří Tomeček, MBA – ředitel PN Horní Beřkovice – předseda sekce, místopředseda ANČR

MUDr. Petr Žižka – ředitel PN v Dobřanech

Rada AN ČR