Rada AN ČR

Ing. Jaroslava Kunovávýkonný předseda AN ČR

SEKCE AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE – NEMOCNICE

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel FN Motol – místopředseda ANČR

prof. MUDr. Feltl, Ph.D., MBA – ředitel VFN Praha

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. – ředitel FN Hradec Králové

Ing. Michal Stiborek, MBA – ředitel IKEM

SEKCE NÁSLEDNÉ LŮŽKOVÉ PÉČE

MUDr. Václav Volejník, CSc. – ředitel Hamzova léčebna – místopředseda ANČR

MUDr. Zdenka Polzerová, MBA – ředitelka OLÚ Paseka

SEKCE PSYCHIATRICKÉ PÉČE

MUDr. Jiří Tomeček, MBA – ředitel PN Horní Beřkovice – místopředseda ANČR

MUDr. Jaromír Mašek – ředitel PN Havlíčkův Brod