Stanovení termínů a míst jednání přípravné fáze a závěrečného jednání DŘ

Poskytovatelé akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče

  •  Přípravná fáze dne                 5.4.2023
  •   Fakultativní jednací dny       2.5. a 16.5.2023
  •  Oponentní (schvalovací) fáze dne  30.5.2023

Místem jednání je vždy Ústředí VZP ČR, Orlická ul., zasedací místnost K0116