Stanovení termínů a míst jednání přípravné fáze DŘ

Poskytovatelé akutní lůžkové péče a následná péče ………

  •       I. kolo  DŘ –  jednání akutní lůžkové a následné péče ústředí  VZP
  •       II. kolo DŘ – jednání akutní a následné lůžkové péče  ústředí  VZP
  •  30. 6. 2017     závěrečné jednání DŘ MZ ČR