Stanovení termínů a míst jednání přípravné fáze DŘ

Poskytovatelé akutní lůžkové péče a následná péče ………

  •       I. kolo  DŘ –  jednání akutní lůžkové a následné péče ústředí  VZP   4.4.2019
  •       II. kolo DŘ – jednání akutní a následné lůžkové péče  ústředí  VZP  23.5.2019
  •       závěrečné jednání DŘ MZ ČR  19.6.2019