Stanovení termínů a míst jednání přípravné fáze a závěrečného jednání DŘ

Poskytovatelé akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče

  •  Přípravná fáze dne
  •   Fakultativní jednací dny
  •  Oponentní (schvalovací) fáze dne

Místem jednání je vždy Ústředí VZP ČR, Orlická ul.