Seznam zástupců a koordinátorů skupin poskytovatelů a zástupců ZP

Skupina poskytovatelů Zástupce (koordinátor)
akutní lůžková péče JUDr.Ing. Miloslav Ludvík
praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost MUDr. Michal Babíček
ambulantní  stomatologická péče doc.MUDr. Roman Šmucler, CSc.
mimoústavní ambulantní specializované péče MUDr. Zorjan Jojko
domácí zdravotní péče Bc. Ludmila Kondelíková
mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče Ing. Mgr. David Hepnar, MBA
ZZS, DRNR, LSPP MUDr.Marek Slabý
lázeňské péče a péče v ozdravovnách MUDr. Eduard Bláha
 nelékařských profesí – fyzioterapie Bc. Štěpánka Musilová
 následná lůžková péče MUDr. Ing. Petr Fiala
 ambulantní gynekologická péče MUDr. Vladimír Dvořák

dopravní služby                                                             Ing. Václav Moravec


lékarenská a klinickofarmaceutická péče                 Mgr. Marek Hampel


ambulantní hemodialyzační péče                               MUDr. Tomáš Jirka