Mandátová komise

Předseda mandátové komise  – Mgr. Jakub Uher (VZP)