Harmonogram

Činnost                  Datum
Zahájení dohodovacího řízení                     3.2.2022
Přípravná fáze – jednání ve skupinách,včetně vypracování protokolů. místo jednání: VZP ČR
        6.4. a  7.4.2022
Vypracování a rozeslání oponentur                       1.6.2022
Oponentní (schvalovací ) fáze          25.5 a 26.5.2022
Ukončení společného jednání dohodovacího řízení a závěrečné společné jednání  dohodovacího řízení.
                     15.6.2022
Vypracování, ověření a předání zápisu a závěrečného protokolu Ministerstvu zdravotnictví ČR
                   30.6.2022