Harmonogram

Činnost                  Datum
Zahájení dohodovacího řízení                     30.1.2023
Přípravná fáze – jednání ve skupinách,včetně vypracování protokolů. místo jednání: VZP ČR
           4.4. a  5.4.2023
Vypracování a rozeslání oponentur                       9.6.2023
Oponentní (schvalovací ) fáze          30.5 a 31.5.2023
Ukončení společného jednání dohodovacího řízení a závěrečné společné jednání  dohodovacího řízení.
                     20.6.2023
Vypracování, ověření a předání zápisu a závěrečného protokolu Ministerstvu zdravotnictví ČR
                      30.6.2023