Harmonogram

Činnost                  Datum
Zahájení dohodovacího řízení.       30.1.2018
Přípravná fáze – jednání ve skupinách,včetně           vypracování protokolů. místo jednání: OZP
4.4.- 5.4. a 23.5. – 24.5.2018
Vypracování a rozeslání oponentur.         31.5.2018
Oponentní (schvalovací ) fáze   6.6.- 7.6.2018
Ukončení společného jednání dohodovacího řízení a závěrečné společné jednání  dohodovacího řízení.
      19.6.2018
Vypracování, ověření a předání zápisu a závěrečného protokolu Ministerstvu zdravotnictví
     29.6.2018