Harmonogram

Činnost                  Datum
Zahájení dohodovacího řízení                     29.1.2024
Přípravná fáze – jednání ve skupinách,včetně vypracování protokolů. místo jednání: VZP ČR
           24.4. a 25.4.2024
Vypracování a rozeslání oponentur                       7.6.2024
Oponentní (schvalovací ) fáze          29.5 a 30.5.2024
Ukončení společného jednání dohodovacího řízení a závěrečné společné jednání  dohodovacího řízení.
                     20.6.2024
Vypracování, ověření a předání zápisu a závěrečného protokolu Ministerstvu zdravotnictví ČR
                      30.6.2024