Harmonogram

Činnost                  Datum
Zahájení dohodovacího řízení                     10.2.2021
Přípravná fáze – jednání ve skupinách,včetně vypracování protokolů. místo jednání: VZP ČR
        31.3. a 1.4.2021
Vypracování a rozeslání oponentur                      1.6.2021
Oponentní (schvalovací ) fáze          19. a 20.5.2021
Ukončení společného jednání dohodovacího řízení a závěrečné společné jednání  dohodovacího řízení.
                   18.6.2021
Vypracování, ověření a předání zápisu a závěrečného protokolu Ministerstvu zdravotnictví
                   30.6.2021