Hlavní město Praha

  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • Fakultní nemocnice Na Bulovce
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • Fakultní nemocnice v Motole
  • Nemocnice Na Homolce
  • Ústřední vojenská nemocnice- Vojenská fakultní nemocnice Praha
  • Institut klinické a experimentální medicíny
  • Ústav hematologie a krevní transfuze
  • Fakultní Thomayerova nemocnice
  • Psychiatrická nemocnice Bohnice