Výkonný předseda a Rada AN ČR

Výkonný předseda ANČR:
Ing. Jaroslava Kunová  –  kunova@fnplzen.cz

Členové Rady AN ČR:

MUDr. Jiří Tomeček, MBA –  ředitel PN Horní Beřkovice
místopředseda AN ČR a předseda sekce psychiatrické péče
reditel@pnhberkovice

MUDr. Václav Volejník, CSc. –  ředitel Hamzovy odborné léčebny
místopředseda AN ČR a předseda následné a dlouhodobé lůžkové péče
volejnik@hamzova-lecebna.cz

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA – ředitel ÚHKT

petr.cetkovsky@uhkt.cz

MUDr. Petr Polouček, MBA – ředitel Nemocnice Na Homolce
petr.poloucek@homolka.cz
Ing. Michal Stiborek, MBA – ředitel IKEM
michal.stiborek@ikem.cz
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík – ředitel FN Motol
reditelstvi@fnmotol.cz
MUDr. Jaromír Mašek – ředitel Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod
jmasek@plhb.cz
MUDr. Zdenka Polzerová – ředitelka OLÚ Paseka
polzerova@olupaseka.cz