Výkonný předseda a Rada AN ČR

Výkonný předseda ANČR:
Ing. Jaroslava Kunová  –  kunova@fnplzen.cz

Členové Rady AN ČR:
MUDr. Jiří Tomeček, MBA –  ředitel PN Horní Beřkovice
místopředseda AN ČR a předseda sekce psychiatrické péče
reditel@pnhberkovice
MUDr. Václav Volejník, CSc. –  ředitel Hamzovy odborné léčebny
místopředseda AN ČR a předseda následné a dlouhodobé lůžkové péče
volejnik@hamzova-lecebna.cz
MUDr. Andrea Vrbovská, MBA – ředitelka Nemocnice Na Bulovce
místopředseda ANČR a  předseda akutní lůžkové péče
andrea.vrbovska@bulovka.cz
Mgr. Dana Jurásková PhD., MBA – ředitelka VFN Praha
dana.juraskova@vfn.cz
MUDr. Aleš Herman, Ph.D. – ředitel IKEM
ales.herman@ikem.cz
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík – ředitel FN Motol
reditelstvi@fnmotol.cz
MUDr. Jaromír Mašek – ředitel Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod
jmasek@plhb.cz
MUDr. Zdenka Polzerová – ředitelka OLÚ Paseka
polzerova@olupaseka.cz